TRỤ SỞ TRUNG TÂM VNPT MIỀN TRUNG
TRỤ SỞ TRUNG TÂM VNPT MIỀN TRUNG

Chủ đầu tư: VNPT Năm thực hiện: 2012 Hạng mục thực hiện : Thiết kế công trình ...Đọc Thêm

Xem chi tiết
TRỤ SỞ CÁC NGÂN HÀNG KHÁC
TRỤ SỞ CÁC NGÂN HÀNG KHÁC

Chủ đầu tư: Habubank, Viettinbank, Vietcombank Hạng mục thực hiện: Thiết kế công trình & Tổng thầu hoàn thiện nội thất ...Đọc Thêm

Xem chi tiết
TRỤ SỞ CÔNG TY CƠ KHÍ VÀ TÀU THUYỀN THỦY SẢN – 2007
TRỤ SỞ CÔNG TY CƠ KHÍ VÀ TÀU THUYỀN THỦY SẢN – 2007

Chủ đầu tư: Công ty cơ khí và tàu thuyền thủy sản ...Đọc Thêm

Xem chi tiết
CHI NHÁNH NGÂN HÀNG AGRIBANK CÁC TỈNH THÀNH
CHI NHÁNH NGÂN HÀNG AGRIBANK CÁC TỈNH THÀNH

Chủ đầu tư: Agribank Hạng mục thực hiện: Thiết kế công trình ...Đọc Thêm

Xem chi tiết
TRỤ SỞ BAN QUẢN LÝ KCN BẮC NINH – 2008
TRỤ SỞ BAN QUẢN LÝ KCN BẮC NINH – 2008

Chủ đầu tư: Ban quản lý KCN Bắc Ninh ...Đọc Thêm

Xem chi tiết
SIÊU THỊ DABACO
SIÊU THỊ DABACO

SIÊU THỊ DABACO Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần DABACO ...Đọc Thêm

Xem chi tiết
TRỤ SỞ LIÊN ĐOÀN ĐỊA CHẤT XẠ HIẾM
TRỤ SỞ LIÊN ĐOÀN ĐỊA CHẤT XẠ HIẾM

Chủ đầu tư: Liên đoàn địa chất xạ hiếm Năm thực hiện: 2016 Hạng mục thực hiện:  Thiết kế công trình ...Đọc Thêm

Xem chi tiết
CUỘC THI THIẾT KẾ MẪU CHI NHÁNH CÁC CẤP NGÂN HÀNG AGRIBANK
CUỘC THI THIẾT KẾ MẪU CHI NHÁNH CÁC CẤP NGÂN HÀNG AGRIBANK

Chủ đầu tư: Agribank Năm thực hiện: 2013 Hạng mục thực hiện: Thiết kế công trình   ...Đọc Thêm

Xem chi tiết