Chủ đầu tư: VNPT
Năm thực hiện: 2012
Hạng mục thực hiện : Thiết kế công trình