BỆNH VIỆN LAO & BỆNH VIỆN PHỔI TỈNH BẮC NINH
BỆNH VIỆN LAO & BỆNH VIỆN PHỔI TỈNH BẮC NINH

Chủ đầu tư: BQL Dự án sở Y tế Bắc Ninh Năm thực hiện: 2011 Hạng mục thực hiện : Thiết kế công trình ...Đọc Thêm

Xem chi tiết
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN THUẬN THÀNH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN THUẬN THÀNH

Chủ đầu tư: BQL Dự án sở Y tế Bắc Ninh Năm thực hiện: 2010 Hạng mục thực hiện: Thiết kế công trình ...Đọc Thêm

Xem chi tiết
TRUNG TÂM VĂN HOÁ & THỂ THAO THÀNH PHỐ BẮC NINH
TRUNG TÂM VĂN HOÁ & THỂ THAO THÀNH PHỐ BẮC NINH

Chủ đầu tư: BQL Dự Án thành phố Bắc Ninh Năm thực hiện: 2008 Hạng mục thực hiện: Thiết kế công trình ...Đọc Thêm

Xem chi tiết
HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chủ đầu tư: HĐND Thành phố Hà Nội Năm thực hiện: 2017 Hạng mục thực hiện: Thi công nội thất   ...Đọc Thêm

Xem chi tiết
TRỤ SỞ QUẬN ỦY HÀ ĐÔNG
TRỤ SỞ QUẬN ỦY HÀ ĐÔNG

Chủ đầu tư: UBND Quận Hà Đông Hà Nội Năm thực hiện: 2010 Hạng mục thực hiện: Thi công nội thất ...Đọc Thêm

Xem chi tiết