NHÀ MÁY MẠNH TOÀN PLASTIC
NHÀ MÁY MẠNH TOÀN PLASTIC

Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Mạnh Toàn Plastic Năm thực hiện: 2018 Hạng mục thực hiện : Thi Công Xây Dựng ...Đọc Thêm

Xem chi tiết
NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ CHƠI HUYỆN TỨ KỲ – HẢI DƯƠNG
NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ CHƠI HUYỆN TỨ KỲ – HẢI DƯƠNG

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Sky Dragon Việt Nam Năm thực hiện: 2018 Hạng mục thực hiện : Thi Công Xây Dựng ...Đọc Thêm

Xem chi tiết
NHÀ MÁY SẢN XUẤT NẾN THƠM HUYỆN THANH MIỆN – HẢI DƯƠNG
NHÀ MÁY SẢN XUẤT NẾN THƠM HUYỆN THANH MIỆN – HẢI DƯƠNG

Chủ đầu tư: Công ty TNHH GFT Unique Việt Nam Năm thực hiện: 2018 Hạng mục thực hiện : Thi Công Xây Dựng ...Đọc Thêm

Xem chi tiết
NHÀ MÁY TUYỂN XỈ PHẢ LẠI
NHÀ MÁY TUYỂN XỈ PHẢ LẠI

Chủ đầu tư: CTCP Liama Lilama Năm thực hiện: 2009 Hạng mục thực hiện: Thiết kế công trình ...Đọc Thêm

Xem chi tiết
NHÀ MÁY THỨC ĂN CHĂN NUÔI TOP FEED
NHÀ MÁY THỨC ĂN CHĂN NUÔI TOP FEED

Chủ đầu tư: Công ty DABACO DABACO Năm thực hiện: 2007 Hạng mục thực hiện: Thiết kế công trình ...Đọc Thêm

Xem chi tiết