Chủ đầu tư: CTCP Liama Lilama
Năm thực hiện: 2009
Hạng mục thực hiện: Thiết kế công trình