Chủ đầu tư: Agribank
Hạng mục thực hiện: Thiết kế công trình