Chủ đầu tư: Habubank, Viettinbank, Vietcombank
Hạng mục thực hiện: Thiết kế công trình & Tổng thầu hoàn thiện nội thất