Chủ đầu tư: Công ty Charmvit

Năm thực hiện: 2017

Hạng mục thực hiện: Thiết kế và thi công nội thất