Chủ đầu tư: Tổng công ty HANDICO
Năm thực hiện: 2014
Hạng mục thực hiện: Thi công nội thất