Chủ đầu tư: UBND Quận Hà Đông Hà Nội
Năm thực hiện: 2010
Hạng mục thực hiện: Thi công nội thất