Chủ đầu tư: Tổng công ty Viwaseen
Năm thực hiện: 2018
Hạng mục thực hiện: Thiết kế & Thi công nội thất