Chủ đầu tư: Agribank
Năm thực hiện: 2011
Hạng mục thực hiện: Thi công nội thất