Chủ đầu tư: Công ty Đầu tư Phương Đông
Năm thực hiện: 2014
Hạng mục thực hiện: Thi công nội thất