Chủ đầu tư: Hà Nội Tourist
Năm thực hiện: 2015
Hạng mục thực hiện: Thi công nội thất