Chủ đầu tư: Công ty Đầu tư Hưng Thịnh
Năm thực hiện: 2018
Hạng mục thực hiện: Thiết kế & Thi công nội thất