Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư FIT
Năm thực hiện: 2009
Hạng mục thực hiện: Thi công nội thất