Chủ đầu tư: Agribank
Năm thực hiện: 2016
Hạng mục thực hiện: Thiết kế công trình