Chủ đầu tư: Agribank
Năm thực hiện: 2013
Hạng mục thực hiện: Thiết kế công trình