Chủ đầu tư: BQL Dự án sở Y tế Bắc Ninh
Năm thực hiện: 2011
Hạng mục thực hiện : Thiết kế công trình