Chủ đầu tư: BQL Dự án sở Y tế Bắc Ninh
Năm thực hiện: 2010
Hạng mục thực hiện: Thiết kế công trình