Địa chỉ: Hà Nội
Hạng mục thực hiện: Thiết kế & Thi công nội thất