Chủ đầu tư: Công Ty CP Đầu Tư & Du Lịch Gia Minh Quảng Ninh
Năm thực hiện: 2021
Hạng mục thực hiện : Cung Cấp Và Lắp Đặt Nội Thất