Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật TTC
Năm thực hiện: 2019
Hạng mục thực hiện : Tổng thầu xây dựng – hoàn thiện nội thất