Chủ đầu tư: HĐND Thành phố Hà Nội
Năm thực hiện: 2017
Hạng mục thực hiện: Thi công nội thất