Hoạt động trong lĩnh vực Kiến trúc – Nội thất tại CHLB Đức từ năm 2010, đến năm 2017 Contech Alliance GmbH chính thức được thành lập tại thành phố Munich. Suốt thời gian qua, chúng tôi đã phối hợp với các Công ty tại CHLB Đức thực hiện nhiều dự án đem lại sự hài lòng cho các khách hàng nước sở tại và một số nước Trung Đông. Trong thời gian tới, Contech Alliance GmbH với sự quyết tâm, nỗ lực, sáng tạo không ngừng để đáp ứng yêu cầu khắt khe và khẳng định vị trí của mình trên thị trường quốc tế. Đồng thời, Công ty cũng tiếp tục vai trò cầu nối giữa CONTECH GROUP và các Công ty nước ngoài nhằm tăng cường liên kết chuyển giao công nghệ, hỗ trợ chuyên gia cho từng lĩnh vực để các dịch vụ của chúng tôi ngày càng hoàn thiện với chất lượng vượt trội.